Güncel Haber - Duyuru - Etkinlikler

MATÜRİDİ’DE EPİSTEMOLOJİK TASAVVUR: AKIL 26 EKİM 2018 SABAH OTURUMU

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. HASAN ONAT

TEBLİĞ: PROF. DR. HÜLYA ALPER

MÜZAKERE: PROF. DR. ANGELIKA BRODERSEN

Çay - Kahve Arası 

AÇIK MÜZAKERE

25 Ekim 2018 Açılış Resepsiyonu

"Uluslararası İmam Maturidi Çalıştayı" Yürütme Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan, "İmam Maturidi ve savunduğu düşüncelerin günümüzde doğru anlaşılması, doğru yorumlanması, geniş kitlelere etkin bir şekilde sunulmasının, içinde yaşadığımız çağın sorunlarının üstesinden gelebilme ve İslam dünyasının birlikteliğine zarar veren algı ve yorumlara karşı durabilme noktasında önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.