Güncel Haber - Duyuru - Etkinlikler

TBMM Başkanı Sayın Binali YILDIRIM’ın Uluslararası İmam-ı Mâtürîdî Çalıştayı’nın Açılış Programında Yaptıkları Konuşma Metni

Müslümanlara sahih inancın esaslarını öğreten kutup bir insanı anmak ve anlamak üzere düzenlenen Uluslararası İmam-ı Mâtürîdî Çalıştayı vesilesiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İslam dünyasının ve Müslümanların içinde bulunduğu şartlar dikkate alındığında, “Kayıp Aydınlanmanın İzinde” teması ile düzenlenen Çalıştay’ı son derece değerli buluyorum. 20’nci yüzyılda adeta yeniden keşfettiğimiz İmam-ı Mâtürîdî’yi anmak ve anlamak üzere düzenlen Çalıştay vesilesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Türk Dünyası Parlamenter Vakfı’na teşekkür ediyorum.  Çalıştay sebebiyle imanımızın esaslarını tarif eden İmam-ı Mâtürîdî başta olmak üzere, Müslümanların üzerine güneş gibi doğan bütün büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

MATÜRİDİ’DE İNSAN VE TOPLUM TASAVVURU: ÖZGÜR İRADE 27 EKİM 2018 ÖĞLE OTURMU

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. MUSTAFA SAİD YAZICIOĞLU

TEBLİĞ: PROF. DR. SÖNMEZ KUTLU

MÜZAKERE:  PROF. DR. ŞABAN ALİ DÜZGÜN

Çay - Kahve Arası 

AÇIK MÜZAKERE

MATÜRİDİ’DE AHLAKÎ TASAVVUR: HİKMET 27 EKİM 2018 SABAH OTURUMU

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. MEHMET GÖRMEZ

TEBLİĞ: DR. ÖĞR. ÜYESİ SAMİ ŞEKEROĞLU

MÜZAKERE: PROF. DR. DOSAY KENÇETAY

Çay - Kahve Arası

AÇIK MÜZAKERE

MATÜRİDİ’DE METAFİZİK TASAVVUR: ADALET 26 EKİM 2018 ÖĞLE OTURUMU

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. ALİ BARDAKOĞLU 

TEBLİĞ: DR. PHILIP DORROLL 

MÜZAKERE: DOÇ. DR. İBRAHİM ASLAN 

Çay - Kahve Arası

AÇIK MÜZAKERE

 


MATÜRİDİ’DE EPİSTEMOLOJİK TASAVVUR: AKIL 26 EKİM 2018 SABAH OTURUMU

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. HASAN ONAT

TEBLİĞ: PROF. DR. HÜLYA ALPER

MÜZAKERE: PROF. DR. ANGELIKA BRODERSEN

Çay - Kahve Arası 

AÇIK MÜZAKERE

25 Ekim 2018 Açılış Resepsiyonu

"Uluslararası İmam Maturidi Çalıştayı" Yürütme Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan, "İmam Maturidi ve savunduğu düşüncelerin günümüzde doğru anlaşılması, doğru yorumlanması, geniş kitlelere etkin bir şekilde sunulmasının, içinde yaşadığımız çağın sorunlarının üstesinden gelebilme ve İslam dünyasının birlikteliğine zarar veren algı ve yorumlara karşı durabilme noktasında önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.