Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün 25 Ekim 2018 Açılış Konuşması


Uluslararası İmam Maturidi’nin Türk İslam Medeniyetine Katkılarının Araştırılması Çalıştayı Bilim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN Beyin 25 Ekim 2018 Açılış Konuşması