Çalıştayı Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Dr. Abdullah ÇALIŞKAN Beyin 25 Ekim 2018 Açılış Konuşması


Uluslararası İmam Maturidi’nin Türk İslam Medeniyetine Katkılarının Araştırılması Çalıştayı Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Dr. Abdullah ÇALIŞKAN Beyin 25 Ekim 2018 Açılış Konuşması